fbpx

Hvad er RKI overhovedet?

RKI eller Ribers som det også bliver kaldt, er et register som Experian administrerer for dårlige betalere her i Danmark. Hvis du er i RKI er det typisk fordi du har noget gæld som er ubetalt.

Hvis man er registreret i RKI er ens muligheder for at låne penge meget små, hvorfor man bør komme ud af RKI, hvis man vil låne penge. Det kan dog være muligt at optage lån trods RKI, om end vi ikke anbefaler dig det.

Hvordan ender jeg i RKI?

Har du gæld? Og har du modtaget et utal af regninger og rykkere fra kreditorer? I så fald kan du risikere, at du bliver registreret i RKI, hvis ikke, du kan betale din gæld. Det kræver dog, at det givne selskab er kunde hos Experian. I dag er en stor del af de danske firmaer, offentlige myndigheder og særligt den finansielle sektor kunder hos Experian og RKI.

Der er dog en række krav, der skal være opfyldt af kreditor, inden de kan få lov til at registrere dig som dårlig betaler i RKI, uanset om det er et privat firma eller en offentlig myndighed. Du kan se de forskellige kriterier herunder:

Private virksomheder

  • Der skal være tale om et beløb på min. 200 kroner
  • Det er krævet, at virksomheden har sendt tre skriftlige rykkere til skyldneren. I sidste rykker skal der advares om registrering i RKI
  • Der må ikke være en strid om sagen. Begge parter skal derfor være enige om, at der er blevet advaret om registreringen

Offentlige myndigheder

  • Her skal der være tale om et beløb på en del mere – nemlig på min 7.500 kroner
  • På lige fod med et privat firma, så skal den offentlige myndighed have sendt 3 skriftlige rykkere. I den sidste rykker skal de advare om registrering i RKI
  • Der skal gå min. fire uger fra advarslen er modtaget til selve registreringen må ske

For forsikringsselskaber, penge- og realkreditinstitutter

  • I dette tilfælde skal beløbet lyde på minimum 1000 kroner
  • Der skal igen være sendt 3 rykkere til skyldner. Der skal ligeledes advares om registrering i RKI i den sidste rykker, der afsendes
  • I og med, at både forsikringsselskaber samt penge- og realkreditinstitutter er underlagt Finanstilsynets regler, så må skyldner først indberettes til RKI, når sagen har været behandlet i civilretten eller fogedretten

Hvad sker der, hvis jeg bliver registreret i RKI?
Du kan ikke være i tvivl om, hvorvidt du står i RKI. Når du bliver registreret, modtager du en skrivelse med oplysninger om registreringen. Hvis du skylder mere end 1.000 kr., vil registreringen være tilgængelig for alle Experians kunder, såfremt kreditor kan dokumentere den respektive gæld.

Det kan have fatale følger at blive registreret i RKI. Der er mange ting, der ikke længere er muligt. Du kan ikke optage et lån, du kan ikke have et mobilabonnement, du kan ende med et spærre benzinkort, og du kan ikke få lov til at købe noget på afbetaling. Derfor er det bestemt ikke et sjovt register at blive registreret i.