fbpx

Hvad er et pantebrev?

Et pantebrev er en låneform hvor du stiller noget som sikkerhed for lånet. Det kan eksempelvis være du har et hus, en bil eller et Rolex ur som du kan kautionere med. På den måde vil låneudbyderen have noget sikkerhed de i sidste ende ville kunne indløse, hvis du ikke skulle overholde den afdragsaftale der er indgået.

Men hvad er et pantebrev reelt set?

Et pantebrev er et dokument, der bruge til at stille sikkerhed i fast ejendom. Det bruges ofte til at garantere en lånegiver en vis garanti for, at pengene kan tilbagebetales. Når et pantebrev udfærdiges, så betyder det også, at långiver bliver panthaver i den faste ejendom. Hvis du ikke kan holde lånet ved lige, kan långiver sælge din bolig, så dit lån kan indfris.

Forskellige typer pantebreve

Der findes ikke kun én slags pantebrev. Faktisk findes der en hel række forskellige former for pantebreve. De anvendes i forskellige sammenhænge, hvilket du kan blive klogere på herunder:

Realkreditpantebrev

Køber du en bolig, så er det typisk finansieret via et realkreditlån. Op til 80% af købsprisen kan finansieres med et realkreditlån, mens resten betales med et almindeligt banklån. Optager du et realkreditpantebrev, kan du supplere dit realkredit- og boliglån ved at give pant i sin ejendom, så banken får en garanti, når de udsteder et lån.

Derfor er dette naturligvis også én af de mest almindelige pantebreve. Det udstedes nemlig hver gang, der optages et lån hos et realkreditinstitut til finansiering af et køb af fast ejendom, hvad end der er tale om en privatbolig, et fritidshus eller en større ejendom, der skal drives som domicil for en virksomhed.

Ejerpantebrev

Et ejerpantebrev udfærdiges med henblik på at stille sikkerhed for et boliglån i fast ejendom. Det bruges som garanti hos banken for at sikre, at de kan få deres udlån igen. Derfor kan banken være bemyndiget til at sælge ejendommen, hvis ikke låntager er i stand til at indfri sit lån rettidigt.

Skadesløsbrev

Er der opstået et mellemværende mellem låner og låneinstitut, så kan der udstedes et såkaldt skadesløsbrev. Det bruges oftest, hvis der er en kassekredit i banken, der ikke er blevet dækket af låntager. Det betyder, at det er et dokument, der ikke har lige så stor indflydelse i bolighandlen som øvrige pantebreve har.

Sælgerpantebrev

Her er der faktisk tale om et pantebrev, der kan være et alternativ til at optage et boliglån. Det er et pantebrev, der bedst kan beskrives som en handel mellem sælger og køber af en bolig. Hvad det betyder er, at sælger skal betale penge til køber – præcis som det ville være tilfældet ved optagelse af et andet lån.

Hvad det betyder er, at der reelt set er tale om en aftale mellem de to parter, som handler boligen. Årsagen til, at et sådant brev udstedes er, at køber enten kan låne et sidste nødvendigt beløb af sælger, eller at sælger er villig til at låne pengene til køber til en pris, der er billigere end hhv. bank og realkreditinstitut.