fbpx

Hvad betyder hovedstol?

En hovedstol er det beløb som du har lånt hos en låneudbyder uden renter og gebyr. Lad os antage du har lånt 10.000 kroner og skal betale 12.000 kroner tilbage, som er hovedstolen med renter.
Så hovedstolen er altid det oprindelige beløb som du låner.

Hovedstolen består af flere elementer

Det er vigtigt, at du er klar over, at hovedstolen består af flere elementer. Enhver hovedstol er nemlig bygget op af hhv. låneprovenu, stiftelsesomkostninger og kurstab. Det er ikke alle, der er klar over dette. Nogle tror, at det blot et ét beløb. Det bliver også til ét fast beløb, men det er dog et beløb, der er skabt som følge af flere forskellige elementer.

Hovedstolen er et fast beløb, der ikke ændrer sig med mindre lånet bliver konverteret til et andet. Det betyder, at hovedstolen heller ikke vil ændre sig, selvom der bliver afdraget på lånet. Der er mange, der tror, at der kigges på hovedstolen, når man skal se, hvor meget, man skylder. Det er dog ikke tilfældet. I stedet skal du kigge efter restgælden.

Restgælden vil dog kun være det samme som hovedstolen, hvis der ikke er blevet afdraget på lånet, og hvis der ikke er løbet renter på endnu. Mange tror desuden, at hovedstolen er det lånebeløb, du vælger at låne. Det er ikke tilfældet. Dette beløb kaldes for et provenu, som er en del af hovedstolen sammen med både stiftelsesomkostninger og kurstab.

Sådan er en hovedstol opbygget

Hvis du ikke er helt sikker på, hvad en hovedstol er, så er det nemmest at få en dybere forståelse af det, hvis du ser et eksempel. Hvis du eksempelvis låner 1 mio. kr. til køb af bolig, som koster netop dét beløb, så er du faktisk nødt til at låne mere end 1 mio. kr., da dit provenu lyder på 1 mio. kr., men stiftelsesomkostninger og kurstab skal også indregnes.

I et sådant tilfælde vil du eksempelvis kunne ende med en hovedstol, der lyder som følgende:

  • Provenu: 1.000.000 kroner
  • Stiftelsesomkostninger: 4.000 kroner
  • Kurstab: 3,5%

Hvis det skal omregnes, så kommer beregningen for din hovedstol til se således ud:

  • 1.000.000 = hovedstol – 4.000 – hovedstol x (1-0,035)
  • 1.004.000 = 0,965 (kurstab på 3,5%) x hovedstol
  • Hovedstol = 1.004.00 / 0.965 = 1.040.415 kroner

Hvad det betyder er, at du skal optage et lån på 1.040.415 kr., hvis du gerne vil stå med præcis 1 mio. kr. på bankkontoen. Det vil betyde, at lånets hovedstol vil lyde på 1.040.415 kr., mens dit låneprovenu vi lyde på 1 mio. kr. Det er derfor heller ikke 1 mio. kr., du skal betale renter af, men derimod den samlede hovedstol, der er 1.040.415 kr. i dette tilfælde.

Derfor er det også meget vigtigt, at du ikke tror, du skal betale renter af dit provenu. Det er der – desværre – mange, der tror, hvis de ikke har prøvet at låne penge før. Derfor bliver de forvirrede over at se, at deres lån er dyrere end de først havde antaget. Sørg derfor altid for, at du får et konkret tilbud, inden du beslutter dig for at låne.